L’acollida de l’alumnat nouvingut

Aquest seminari està adreçat als tutors i tutores que, amb experiències sobre l’organització, funcionament, criteris metodològics i estratègies didàctiques, volen aprofundir en la metodologia de l’acollida de l’alumnat nouvingut.


Les activitats del seminari aniran adreçades a aportar, reflexionar i aprofundir en metodologies i recursos didàctics sobre els àmbits de la llengua, així com també en aspectes interculturals, propostes de treball cooperatiu i aprofundiment sobre el treball didàctic amb els recursos TIC.

Colors del móndiumenge, 13 de juny de 2010

Infants del Raval al Liceu